Bewogenheid

We schrijven hier regelmatig een blog om mensen op de hoogte te houden van ons leven met Vera. Om uit te leggen hoe het is om Costello syndroom te hebben, hoe het is om ouders te zijn van een kind met Costello. Het helpt om mensen te laten meeleven en voor ons om begrip te krijgen. En het doet ons goed om ons verhaal kwijt te kunnen. Het gaat over ons leven, en daar zitten we middenin. Tegelijk beseffen we dat ons verhaal maar 1 verhaal is.

Door internetcontacten beseffen we hoeveel ouders er zijn in Nederland met de (intensieve) zorg voor hun gehandicapte of zieke kind, en dat wij echt niet de enige zijn, of degene die het zwaarst getroffen zijn. We hebben op IC’s heftige situaties meegemaakt met Vera. En tegelijk zagen we andere ouders en kinderen die dit evengoed meemaakten. Ieder op zijn eigen manier. Geen situatie is te vergelijken – en dat hoeft ook helemaal niet.

Het leven met een kind met een handicap maakt dat we het druk hebben met onze eigen zorgen, maar ook dat we bewogenheid voelen met lijden en onrecht om ons heen, op deze wereld. Meer nog dan voordat Vera in ons leven kwam. We beseffen hoe belangrijk het is om de juiste prioriteiten te stellen en ook, dat er heel veel is waar je je beter niet te druk over kunt maken. Dat gaat niet alleen om gezondheid, maar ook over rechtvaardigheid in de manier waarmee we omgaan met alles om ons heen.
Alles wat we kopen (producten, voedsel, diensten) heeft niet alleen een effect op onze aarde (ecologische voetafdruk), maar ook op degene van wie we kopen. Op mensen dichtbij, maar vooral ver weg in ontwikkelingslanden. De verleiding is groot om vooral naar de prijs te kijken, maar dat doet geen recht aan mensenlevens elders op de wereld. Het lijden van mensen heeft schokkend genoeg dus ook te maken met wat wij kopen. Voordat je over geld begint een klein feitje: Nederland is het vierde rijkste land ter wereld.

Aanstaande zondag (19 oktober 2014) is het Micha Zondag. Die dag staan wereldwijd duizenden kerken stil bij ‘goed & recht doen’. Eens te meer voelen we ons daarmee verbonden en daagt het ons uit tot actie. Want tegenover al het lijden en onrecht kennen wij een liefdevolle God die onze handen wil gebruiken om goed en recht te doen, en hoop te planten in zwarte grond.
En voor deze keer wil ik vragen of je een dag mee wilt doen. Steun Amnesty, eet geen of tenminste minder vlees (voor mens en dier), koop fair trade koffie, check de Schone Kleren Campagne voor je de stad in gaat of word lid van het WereldNatuurFonds. Hele directe en haalbare acties die lijden in de wereld kunnen voorkomen of verbeteren. Die recht doen.
Die uiting geven aan bewogenheid met de wereld om ons heen.

Inspirerend lied van Schrijvers voor Gerechtigheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *